top of page

Acerca de

Toegankelijkheid en neutraliteit

Toegankelijkheid en neutraliteit website

 

Hoewel de redactie er alles aan doet om de toegankelijkheid en neutraliteit van haar website te verwezenlijken kunnen er altijd vragen rijzen over de praktische uitwerking hiervan.

Hoe digitaal toegankelijk is onze website. Zijn er bepaalde (herhaalde) toegankelijkheidsprobemen.

Wordt er ergens op onze site promotionele taal gebruikt of misleidende taal?

Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van onze artikelen.

Het niet vermelden van bronnen. Bijvoorbeeld studies waar naar wordt verwezen.

 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

 

De redactie kijkt uit naar opbouwende kritiek en zal desgewenst wijzigingen aanbrengen in artikelen.

De redactie van 24medicare

 

Wij kijken uit naar je bericht

 ✆ +31 36 8418090

Bedankt dat je met ons contact opneemt! Je kan in het algemeen binnen 24 uur een antwoord van ons tegemoet zien.
bottom of page