Informatie over de gezondheidszorg | Apotheken dicht in zomervakantie


Te weinig personeel en te grote werkdruk bij apotheken
Apotheken moeten tijdelijk sluiten door tekort aan assistenten

Apotheken sluiten tijdelijk de deuren in zomervakantie | tekort aan personeel


Tijdelijke sluiting apotheken in Zoetermeer, Almere en Tilburg (om er maar een aantal te noemen). Droevig maar waar. Meerdere apotheken in ons land hebben inmiddels de deuren gesloten wegens een gebrek aan ondersteunend personeel. We kunnen onze schouders erover ophalen maar er is sprake van een zeer ernstige situatie.


Schaarste personeel in apotheken


Er is schaarste aan goed opgeleide medewerkers in apotheken in de grote(re) steden in de Randstad. Zo zijn er meerdere apotheken in Zoetermeer en Almere gesloten. Maar ook in andere gebieden van het land speelt (soms) dezelfde problematiek (bijvoorbeeld Tilburg).


Communicatie apotheekhouders met patiënten blijft een probeem


Minder service bieden is natuurlijk altijd een noodgreep maar in dit geval is het sluiten van de deuren wel extreem. Het is maar de vraag hoe klanten hierop reageren. Het hangt ook af van de manier waarop er naar de klanten toe gecommuniceerd wordt. In Almere was een groot deel van de klanten niet op de hoogte (gebracht) van de sluiting van hun apotheek.

Gevolg klanten komen voor een gesloten deur te staan en dat is voor alle partijen erg pijnlijk. Goede communicatie en communiceren zijn kennelijk soms erg moeilijk.


Stakeholders zoals patiënten kun je gemakkelijk informeren per e-mail. Daarnaast kun je het antwoordapparaat gebruiken en een poster op de deur hangen. Wat is er dan toch zo moeilijk aan?


Zorgvraag neemt in de toekomst toe


De schaarste aan gekwalificeerd personeel is een probleem in de toegankelijkheid van de (toekomstige) apotheekzorg. Aangezien te verwachten is dat de zorgvraag in de toekomst toeneemt kan de arbeidsmarktproblematiek een zeer belangrijke negatieve rol gaan spelen. Ofwel de continuïteit van de apotheekzorg op de langere termijn is thans onvoldoende of zelfs niet meer gegarandeerd.


Waarom nog zo weinig structureel overleg tussen belanghebbenden


Belangrijk probleem is dat gecontracteerde tarieven voor farmaceutische zorg niet voldoende ruimte bieden voor marktconforme loonontwikkelingen in de sector. Volgens de betrokken cao-partijen draagt dit bij aan de oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk.


De vraag is echter waarom de arbeidsmarktproblematiek geen structureel onderwerp van gesprek is tussen zorgverzekeraars en in dit geval apotheekhouders. Een andere vraag is waarom automatisering en digitalisering nog zo weinig kunnen bijdragen aan de (gedeeltelijke) oplossing van de problematiek.

Tarieven apotheekzorg vrij en tevens weinig inzichtelijk

In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen rol in de totstandkoming van de tarieven. Het is de verantwoordelijkheid van verzekeraar én apotheekhouder om tot een tarief te komen dat voldoende is voor kwalitatief goede farmaceutische zorg. Meer transparantie in de tarieven en kosten zouden overigens ook een goede zaak zijn.

Recente blogposts

Alles weergeven