top of page
Hide and Seek

 Mentaal is alles wat met denken en voelen te maken heeft. Het is ook een ander woord voor psychisch en geestelijk.

Mentale gezondheid

Het aparte vakgebied van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) houdt zich bezig met de mentale gezondheid van mensen. Naast onderzoek en studie van deze mentale gezondheid omvat ggz ook toepassing van kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van mensen te bevorderen en/of herstellen. Ook streeft de ggz naar het voorkómen van mentale problemen.

Echter, er wordt veel gezegd en geschreven over lichamelijke gezondheid. Maar hoe zit met de geestelijke gezondheid?  Naar ons idee is de mentale gezondheid het ondergeschoven kind ten opzichte van de fysieke gezondheid.

Maar meer aandacht voor de geestelijke gesteldheid bij jongeren en mentaal welbevinden van mensen in het algemeen is hard nodig!

Door de bomen het bos niet (meer) zien

 

Er zijn heel veel websites met informatie over geestelijke gezondheid. Het is lastig om te bepalen welke websites betrouwbare en heldere informatie verstrekken.

Onderstaand websites van landelijke organisaties die aan bovengenoemde criteria voldoen.

https://ggnet.nl/

GGNet is dé specialist voor mensen met mentale problemen én voor hun naasten.

https://www.psychosenet.nl/

Multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals.

https://mindyoung.nl/

Hét platform over je MIND voor en door jongeren.

https://wijzijnmind.nl/

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland.

https://nedkad.nl/

Het Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie heeft als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

https://www.trimbos.nl/

Een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

https://www.weet.info/

Nederlandse patiëntvereniging voor eetstoornissen.

https://adfstichting.nl/

Met informatie over angst- en dwangstoornissen (voor volwassenen).

https://depressievereniging.nl/

De Depressie Vereniging (DV) is er voor mensen met depressie en hun naasten.

https://antidepressiva.nl/

Over de zin en onzin van antidepressiva.

bottom of page